השתתפות בשכר לימוד - מלגה פרטנית

לשנת 2022

מלגות הקרן
קורסים מקצועיים

השתלמות מוסדית

לשנת 2022

השתלמות ביוזמת המעסק ו/או נציגי המהנדסים במקום עבודה


לרשימת הקורסים
סמינר

תוכנית הסמינרים

לשנת 2022

הסמינרים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות כפי שתתפרסמנה מעת לעת


לרשימת הסמינרים
education-payment

גמול השתלמות למהנדסים

לשכת המהנדסים

מגוון קורסים המוכרים לגמול השתלמות למהנדסים


לפרטים והרשמה