זכויות העמיתים בקרן

קרן ידע הנדסי-אקדמי הוקמה בשנת 1994 מתוקף הסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו בין המעסיקים במגזר הציבורי לבין הסתדרות המהנדסים.

מטרת הקרן: קידום הרמה המקצועית, העמקת הידע והרחבת האופקים של ציבור המהנדסים.

 

מיהם עמיתי הקרן?

עמיתי הקרן הנם עובדים אשר מעסיקיהם מפרישים עבורם לקרן ידע 0.5% מהשכר הטבלאי מדי חודש בחודשו (הפרשה זו הנה על חשבון המעסיקים ולא על חשבון העמיתים).

 

הענקת מלגות לעמיתים

הקרן מעניקה לעמיתיה מלגות בגין השתתפותם בהשתלמויות מקצועיות כגון: השתתפות בשכר לימוד (המלגה הפרטנית: לימודי תואר, קורס, כנס, יום עיון וכו’),

השתתפות בפעילויות היזומות על ידי הקרן: סמינרים בארץ, סיורים מקצועיים בחו”ל, ימי עיון והשתלמות מוסדית.

 

תקרת המלגה השנתית

מדי שנה עומדת לרשות העמית מלגה שנתית לניצול (סכום המלגות המצטבר המקסימלי שניתן לנצל בשנה קלנדרית, עבור כל ההשתלמויות גם יחד).

בשנת 2024, תקרת המלגה השנתית הנה של 4,000 ₪.

יתרת המלגה השנתית של העמיתים מנוהלת באמצעות כרטיס אישי, ממנו מקוזזות המלגות בגין כל פעולות ההשתלמות בהן השתתפו העמיתים.

במקרים בהם העמיתים לא ניצלו את המלגה השנתית, כולה או חלקה, הסכומים הבלתי מנוצלים אינם מועברים ו/או מצטברים משנה לשנה.

מלגת הקרן תוענק אך ורק בגין פעולות ההשתלמות בהן השתתפו העמיתים בעצמם ובהתאם לקריטריונים של קרן ידע.

 

תחומי הלימוד המוכרים לצורך הענקת מלגות הקרן

כל תחומי ההנדסה, אדריכלות, אגרונומיה, מחשבים, שפות תוכנה, כלכלה, מינהל, ניהול, שפה זרה, מדעים מדויקים וטכנולוגיה.

 

קרן ידע מציעה מספר מסלולי השתלמות – לאופן מימוש המלגה לחצו כאן