טופס מקוון "הטבת חרבות ברזל"

תנאי הטבה למבצעי שירות מילואים פעיל “חרבות ברזל” – שנת 2024

  1.  קרן ידע מעניקה הטבה בסך של עד 1,000 ₪, לעמיתי הקרן אשר ביצעו שירות מילואים פעיל בצו 8 למשך 15 ימים רצופים לפחות, בין התאריכים 7.10.2023 עד 31.12.2024.
  2. עמית הקרן, יהיה זכאי לקבל מהקרן החזר עבור תשלום דמי השתתפות ששילם מכיסו בפעילויות יזומות של הקרן (סמינרים בארץ, סיורים מקצועיים בחו”ל, ימי עיון) ו/או עבור המלגה הפרטנית שהגיש (קורסים, לימודי תואר, כנסים וכו’..).
  3. מועד פתיחת ההשתלמות בגינה תנוצל ההטבה חל בין התאריכים 7.10.2023 עד 31.12.2024.
  4. העמית הינו חבר פעיל בקרן בתקופת ביצוע שירות המילואים ובתקופת ההשתלמות המקצועית בגינה נדרשת ההטבה.
  5. ההטבה תינתן רק לאחר סיום ההשתלמות  ו / או רק לאחר הגשת המלגה הפרטנית.
  6. לקבלת ההטבה יש למלא את כל הפרטים הר”מ ולצרף את המסמכים הנדרשים.
  7. למען הסר ספק, הטבה זו ניתנת בנוסף לסכום המלגה השנתית שנקבעה לכלל עמיתי הקרן.

עמיתים יקרים,
טרם מילוי הבקשה אנו ודאו כי יש בידכם את המסמכים הנדרשים לצירוף שליחת הבקשה.

 • אישור מילואים פעיל צו 8 למשך 15 ימים רצופים לפחות בין התאריכים 07.10.2023-31.12.2024
 • צילום המחאה / אישור ניהול חשבון

שמו לב, בקשה שלא תוגש במלואה לא תטופל