עובדי הקרן

בקרן ידע מועסקים שלושה עובדים האחראים על ניהולה השוטף ומתן שירות הולם לעמיתי הקרן.

אלי דרזימנכ"ל קרן ידע הנדסי אקדמי

משרד: 03-5227919 פקס: 03-5228133

כרמית הררירכזת מלגות פרטניות ותשלומי מעסיקים

משרד: 03-5227919 שלוחה 1 פקס: 03-5228133

שרית מלמדרכזת השתלמויות

משרד: 03-5227919 שלוחה 2 פקס: 03-5228133