אודות הקרן

קרן ידע הנדסי-אקדמי הוקמה בשנת 1994 מתוקף הסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו בין המעסיקים במגזר הציבורי לבין הסתדרות המהנדסים.

מטרת הקרן לדאוג לקידום ההכשרה, ההשתלמויות וההדרכות המקצועיות של ציבור המהנדסים.

קרן ידע הנדסי-אקדמי מנוהלת ע”י מועצה ציבורית המורכבת מחמישה נציגי מעסיקים ציבוריים, חמישה נציגי ציבור וחמישה נציגי הסתדרות המהנדסים.

מידי חודש מפרישים המעסיקים על חשבונם לקרן הידע סכום השווה ל 0.5% מהשכר הקבוע לפנסיה של העובד, כפי שנקבע בהסכם השכר. סכומים אלו מיועדים לצורך עדכונם המקצועי והרחבת הידע של עמיתי הקרן.

הקרן יוזמת השתלמויות כגון: קורסים, סמינרים וימי עיון, ומעניקה מלגות לימודים לעמיתים המשתלמים ביוזמתם בלימודים לתואר אקדמי נוסף, קורסים ו/או כנסים.

מאז הקמתה ועד כה העניקה הקרן לעמיתיה עשרות אלפי מלגות.

נכון לסוף שנת 2023 רשומים בקרן כ – 4,250 עמיתים.

מידע אודות פעילויות הקרן ואופן מימוש המלגות מפורסם באופן שוטף באתר הקרן.