מטרות ופעילות

קרן ידע הנדסי-אקדמי פועלת לקידום ההכשרה, ההשתלמויות וההדרכה של המהנדסים ומסייעת להם להרחיב אופקים ולהעמיק ידע.
הקרן פועלת במספר מישורים במהלך השנה על מנת לשמור על רמתם המקצועית של המהנדסים ומקיימת יחד עם לשכת המהנדסים וגופים הנדסיים נוספים מסגרות השתלמות בכל ענפי ההנדסה והאדריכלות.

עמיתי הקרן רשאים לממש את המלגה במסלולים השונים:

 

השתתפות בשכר לימוד (המלגה הפרטנית)
מלגה המוענקת לעמיתים המשתלמים ביוזמתם בלימודים כגון: לימודי תואר, קורס , כנס, יום עיון וכו’, ומגישים לקרן בסיום ההשתלמות לצורך קבלת המלגה בהתאם לקריטריונים

 

השתלמויות היזומות ע”י הקרן
מלגה המוענקת עבור השתתפות העמית בהשתלמויות היזומות ע”י הקרן כגון: סמינרים בארץ, סיורים מקצועיים בחו”ל, ימי עיון והשתלמות מוסדית.

אנו ממליצים לעמיתי הקרן, לעקוב אחר הפרסומים השוטפים שלנו, להשתתף בהשתלמויות, ובכך להבטיח את עדכונכם המתמיד ואת יכולתכם, להנהיג את השינויים הנדרשים במקומות העבודה על מנת להמשיך להוביל ולהצטיין בדרככם.