טופס מקוון להגשת מלגה להשתתפות בשכר לימוד

עמיתים יקרים

טרם מילוי הבקשה אנו ודאו כי יש בידכם את המסמכים הנדרשים לצירוף שליחת הבקשה.

מסמכים לצירוף עבור השתתפות בשכר לימוד להשתלמות
(קורס /סדנה / כנס / יום עיון) (ניתן להגיש רק בסיום ההשתלמות)
מסמכים לצירוף עבור השתתפות בשכר לימוד ללימודי תואר
(ניתן להגיש רק בסיום השנה האקדמית)
קבלה קבלה / אישור תשלום מהמוסד המלמד (עבור השנה המבוקשת)
תעודת גמר או אישור לימודים ע”י המוסד המלמד,
עבור השתתפות בכנס יש לצרף אישור מהועדה המארגנת
תדפיס גיליון ציונים
תוכנית הלימודים (סילבוס) טופס קביעת שיעור ניכוי מס משלטונות המס
בגין מלגה ללימודי תואר הקרן מחויבת לנכות מס. עליך לפנות למס הכנסה לקבלת טופס קביעת שיעור ניכוי המס. להלן מספר תיק הניכויים 930338041.
*במידה ולא יצורף אישור ניכוי מס ינוכה מס במקור בשיעור המקסימאלי
צילום המחאה ריקה / אישור ניהול חשבון צילום המחאה ריקה / אישור ניהול חשבון
הצהרת המעסיק על השתתפות / אי השתתפות בשכר הלימוד הצהרת המעסיק על השתתפות / אי השתתפות בשכר הלימוד

להורדת טופס הצהרת מעסיק לחתימה

שמו לב, בקשה שלא תוגש במלואה לא תטופל