השתתפות בשכר לימוד - מלגה פרטנית

לשנת 2020

מלגות הקרן
קורסים מקצועיים

השתלמות מוסדית

לשנת 2020

השתלמות ביוזמת המעסק ו/או נציגי המהנדסים במקום עבודה


לרשימת הקורסים
סמינר

תוכנית הסמינרים

לשנת 2020

לתוכנית הסמינרים המלאה לשנת 2020


לרשימת הסמינרים

קורסי חשמל

לשכת המהנדסים

סדנת הכנה לוועדת רישיונות חשמל בחיפה ותל אביב | קורס תכנון ובדיקות מתקני חשמל במתח נמוך באשדוד ובתל אביב | תכנון ובדיקות מערכות חשמל במתח גבוה בתל אביב | קורס חשמלאי בודק סוג 3 בתל אביב


לפרטים והרשמה